[woocommerce_product_search height="300px" placeholder="Wpisz nazwę lub kod produktu..."]

Opis łowiska

13 dużych stanowisk wędkarskich – znajdź najlepsze dla siebie

Opis łowiska

Jezioro Rybieniec to 19 hektarowy akwen położony na północnych obrzeżach wsi Rybno Wielkie, ciągnie się w kierunku północnym aż do wsi Rybieniec. Kształt zbiornika jest nieregularny, wydłużony w kierunku z południowego na północy . Długość maksymalna wynosi 1250 m, zaś szerokość 200 m. Wskaźnik wydłużenia zbiornika 7,4. Obrzeża zbiornika są dość ostro wzniesione od zachodniej i wschodniej strony. Otoczenie zbiornika stanowią pola uprawne. Na północnym brzegu znajduje się kilka gospodarstw wiejskich. Zarówno południowa jak i północna zatoka jeziora jest dość płytka, głębokość sięga tu zaledwie 1,5 metra, praktycznie na całej powierzchni zatoki te są mocno porośnięte trzciną i pałką wąskolistną. Zbiornik zasadniczy nie zarośnięty roślinnością znajduje się w środkowej części jeziora, jest on stosunkowo płytki (max. głębokość wynosi 4,2m) ze średnią głębokością 3 m. Dno zbiornika jest dość regularne, prawie całe dno poza wąskim pasem mineralnym zalegają osady organiczne o miąższości 10-30cm. Od strony północnej jezioro zasilane jest okresowo ciekiem wypływającym z Jeziorka Olekszyn. Zlewnię jeziora stanowią pola uprawne i łąki. W części południowej zbiornik połączony jest rowem z jeziorem Rybno.

Roślinność wodna

Roślinność wynurzona jest mocno rozwinięta, porasta linię brzegową szerokim pasem. Największe skupisko znajduje się w części północnej i południowej zbiornika gdzie porasta ona praktycznie cały obszar jeziora. W części środkowej zbiornika roślinność wynurzona porasta jedynie strefę przybrzeżną jeziora. Gatunkami dominującym są tatarak, pałka wąskolistna i trzcina pospolita.

Roślinność podwodna porasta dno jeziora nierównomiernie, zajmuje średnio 60% powierzchni zbiornika. Najobficiej występuje w płytszych partiach do ok. 2 metrów głębokości. Roślinność zanurzona reprezentowana jest przez rogatka, wywłócznik, rdestnicę.

Skład jakościowy ichtiofauny

Pod względem klasyfikacji jezioro Rybieniec należy zakwalifikować do typu szczupakowo-linowego. Stwierdzono występowanie gatunków ryb: lina, szczupaka, krąpia, wzdręgi, uklei, leszcza, karpia, płoci, okonia, sandacza, węgorza, słonecznicy, karasia pospolitego i srebrzystego, amura białego i tołpygi.

Ryby karpiowate stanowią najliczniejszą grupę ryb występujących w jeziorze. Do cenniejszych, z wędkarskiego i rybackiego punktu widzenia, ryb karpiowatych występujących w zbiorniku należą liczne liny i okazałe karasie pospolite jak i srebrzyste które osiągają znaczne rozmiary. Jezioro Rybieniec znane jest także z występujących w nim licznych okazów karpia i dorodnych szczupaków.

Opis stanowisk

Stanowisko nr 1

Bardzo komfortowe stanowisko z którego swobodnie można łowić na 6 wędek. Z lewej strony znajduje się wejście do zatoki. Na wprost na przeciwległym brzegu mamy w zasięgu płytką północno- wschodnią zatokę. Dobre łowisko wiosenne, w odległości około 30 m od brzegu na wysokości końca trzcin mamy głębokość około 2,2m możemy tam swobodnie łowić z tzw.”rzutu”. Na wprost w odległości około 70m mamy głębokość około 3m jest to dobre łowisko w okresie czerwiec-lipiec. Jeśli pokusimy się o wywózkę ( 130-150m) możemy łowić pod przeciwległym brzegiem. Głębokość za trzcinami wynosi od 1,5 – 2 m . Dno jest tam twarde, można tam łowić z tzw.”marszu” nęcąc punktowo na zestaw, ponieważ jest to naturalna ścieżka żerowa karpi.

Stanowisko nr 2

Wygodne stanowisko dla dwóch wędkarzy. Łowimy tu głównie z wywózki ( 140-150m) pod przeciwległym brzegiem. Zestawy kładziemy w pasie od 0,5 – 4m od trzcin. Dno jest tam twarde. Podczas dłuższej zasiadki możemy pokusić się o łowienie z rzutu na wprost, wymaga to jednak dość obfitego zanęcenia łowiska.

Stanowisko nr 3

Bardzo podobna sytuacja jak na stanowisku nr 2. Łowimy głównie z wywózki pod przeciwległym brzegiem.

Stanowisko nr 4

Bardzo komfortowe stanowisko umożliwiające swobodne wędkowanie nawet trzem wędkarzom. Łowimy najczęściej na wprost pod przeciwległym brzegiem w odległości 0,5-5m od pasa trzcin.

Stanowisko nr 5

Ulubiona miejscówka właściciela wody;-) Łowimy z wywózki pod przeciwległym brzegiem ( 160m )gdzie opadające do wody gałęzie wierzby tworzą naturalną kryjówkę dla ostrożnych karpi. Jeśli nie mamy ochoty na wywózkę, możemy swobodnie łowić na rzut w odległości około 30-40m od brzegu. Bardzo komfortowe miejsce dla dwóch wędkarzy.

Stanowisko nr 6

Komfortowa miejscówka na dłuższą zasiadkę. Łowimy głównie z wywózki, choć można też łowić w odległości 50m od brzegu, wymaga to jednak wcześniejszego zanęcenia łowiska.

Stanowisko nr 7

Ostatnie stanowisko, bardzo komfortowe zwłaszcza latem kiedy cień jest na wagę złota. Stanowisko o bardzo dużych możliwościach biwakowych . Szerokie”zaplecze” sprzyja integracjom.

Stanowisko nr 8

Stanowisko które powstało w 2015 roku zyskując bardzo duże uznanie wśród zwolenników rodzinnych eskapad. Odsłonięte , dając duże możliwosci kompieli słonecznych i niesamowicie atrakcyjne pod wzgledem lokalizacji kilku wspaniałych miejsc żerowania ryb.

Stanowisko nr 9

Jedno z bardziej malowniczych stanowisk na akwenie, które dostępne jest okresowo. O dostepność należey pyta przed rezerwacją gdyż różnice w stanie wody w okresach suchych wykluczają możliwosć komfortowego łowienia. Miejscówka tysiąca tajemnic o bezkresie miejscówek.

Stanowisko nr 10

Stanowisko nr 11