WYTYCZNE OBOWIĄZUJĄCE NA ZBIORNIKU:
Do odwołania obowiązuje zasada rezerwacji – jedno stanowisko/maksymalnie 2 osoby. Oznacza to zatem, że na stanowiskach mogą przebywać najwyżej dwie osoby.

1 – Przyjazd na zbiornik dozwolony jest wyłącznie dla osób nie posiadających objawów jakiejkolwiek infekcji.

2 – Podczas pobytu na zbiorniku obowiązuje zakaz przemieszczania się pomiędzy stanowiskami

3 – Wędkarze biorą na siebie pełną odpowiedzialność cywilną w związku z ewentualnymi zdarzeniami w tym zagrażającymi ich życiu lub zdrowiu, podczas dojazdu oraz pobytu na Łowisku Rybieniec.

Podczas pobytu na zbiorniku pamiętajmy o częstym myciu rąk (wg zaleceń WHO – min. 30 sek.) oraz dezynfekcji przedmiotów takich jak telefon, tablet itp.
Pamiętajmy aby używanie mydła bądź innych środków do tego przeznaczonych odbywało się jak najdalej od lustra wody.
Podczas wizyty na zbiorniku rekomendujemy zrezygnowanie ze spożywania alkoholu.
Dbajcie o siebie i myślcie za siebie i innych!

Regulamin łowiska

Opłaty jednodniowe

1. PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK

Zezwolenie na połów ryb ( 3 wędki z brzegu) – cena 80 zł

( dotyczy tylko połowu metodą gruntową upoważnia do korzystania z środków pływających w celu wywozu zanęty i przynęty), oraz holowania ryb w obrębie swojego stanowiska.)

Doba rozpoczyna się o godzinie 12.00 a kończy o godzinie 12.00 dnia następnego.

2. ZEZWOLENIE WEEKENDOWE .

Obowiązuje od piątku godziny 12.00 do niedzieli godziny 15.00 –  cena 340 zł  – 2 osoby na stanowisku .

Nie dotyczy rezerwacji ” last minute ” dokonywanych bezpośrednio przed weekendem – środa, czwartek  )  –

informacje tel. 605 562 562

a) wypożyczenie łodzi – 20 zł

b) wypożyczenie maty – 20 zł + kaucja 150 zł

c) dopłata do osoby towarzyszącej – 50 zł

d) opłata za sprzątanie stanowiska – 20 zł

Zasady połowu na łowisku :

1. Zbiornik dopuszczony jest do użytkowania tylko dla posiadaczy ważnego zezwolenia na połów wraz z aktualną kartą wędkarską. Sprzedaż zezwoleń prowadzi dzierżawca/opiekun łowiska z siedzibą w Skokach przy ulicy Sienkiewicza 17, jak również wybrane sklepy wędkarskie. Zakup zezwolenia, jest jednoznaczny z przyjęciem do wiadomości i przestrzegania przedstawionych poniżej zasad korzystania z łowiska. Na łowisku mogą przebywać tylko osoby posiadające wykupione zezwolenie. Zezwolenie należy posiadać przy sobie podczas połowu i przebywaniu na łowisku, okazywać na żądanie Państwowej Straży Rybackiej, Społecznej Straży Rybackiej, Policji, Dzierżawcy wody i osobom upoważnionym przez dzierżawcę legitymujących się legitymacją opiekuna łowiska.

2. Od 2013 roku wprowadza się zakaz połowu ryb na martwą lub żywą rybkę.

3. Dzierżawca zastrzega sobie prawo zmiany limitów i wymiarów ochronnych. Związane jest to z prawidłową gospodarką rybacką w zbiorniku.

4. Dzierżawca zastrzega sobie prawo wyłączenia łowiska z wędkowania podczas organizowania różnego rodzaju imprez takich jak np. zawody wędkarskie.
W takim przypadku w miarę możliwości postara się powiadomić wszystkich użytkowników o zaistniałym fakcie z tygodniowym wyprzedzeniem.

5. Na całym zbiorniku obowiązuje zakaz rozpalania ognisk, spożywania alkoholi wysokoprocentowych, zaśmiecania linii brzegowej i zbiornika, wyrzucania niedopałków papierosów na brzeg lub do wody, wycinania drzew , łamania gałęzi, parkowania samochodów poza miejscami wyznaczonymi w obrębie łowiska, wyrzucania węgli z grillów, głośnego zachowania.

6. Zabrania się samodzielnej budowy stanowisk wędkarskich i pomostów wędkarskich, wycinania trzciny i drzew.

7. Podczas połowu z łodzi obowiązuje zakaz wpływania w trzcinowiska ( z zakazu wyłączony jest okres IX-XII), cumowanie łodzi możliwe jest tylko w miejscu wyznaczonym przez dzierżawcę.

8. .Złamanie powyższych zasad oraz jakiekolwiek zachowanie niezgodne z ogólnie przyjętymi normami, powoduje utratę zezwolenia bez zwrotu kosztów a także możliwości odmówienie sprzedaży zezwolenia w przyszłości. Dzierżawca/opiekun łowiska jak i osoby przez niego wyznaczone mają prawo kontroli zachowania zasad i rozstrzygania w kwestiach spornych w nich nie wymienionych.

9. W kwestiach nie poruszonych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy amatorskiego połowu ryb zgodnie z regulaminem PZW.

UWAGA!!!! Wykupując zezwolenie wyrażasz zgodę na dokonywanie przez dzierżawcę, lub osób przez niego wyznaczonych kontroli środka transportu i rzeczy osobistych w przypadku podejrzenia o zabranie ryb ponadlimitowych lub innego niewłaściwego zachowania. Dzierżawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu. W przypadku naruszenia niniejszego regulaminu dzierżawcy przysługuje prawo cofnięcia zezwolenia bez odszkodowania.

Wyposażenie obowiązkowe dla osób łowiacych  metodą gruntową.

– obowiązuje zasada „złów i wypuść” – dotyczy wszystkich gatunków ryb

– do połowu używamy wędzisk karpiowych dwu lub trzy składowych o krzywej ugięcie minimum 2,5lbs

  ( zakaz połowu  na wędziska teleskopowe )

– wprowadza się całkowity zakaz połowu metodą spławikową i feederową.

– obowiązującą metodą połowu jest metoda włosowa

– mata do odchaczania ryb tylko typu „kołyska” lub „łódka” (o bokach minimum 20cm)

– podbierak o rozstawie ramion minimum 80 cm.

– łowiąc metodą wywózki konieczność stosowania przyponu strzałowego z materiału mono o średnicy minimum 0,50mm.

– żyłka główna o średnicy minimum 0,30mm lub plecionka o wytrzymałości minimum 10kg.

– zestawy powinny być tak skonstruowane, aby w przypadku zerwania zestawu ryba miała możliwość uwolnienia się z ciężarka.

– zakaz przetrzymywania ryb w workach , złowione ryby należy zważyć i sfotografować natychmiast po złowieniu. Zasada ta nie dotyczy połowu podczas zawodów wędkarskich lub po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu tego z właścicielem łowiska. W takiej sytuacji telefon do właściciela jest całodobowy można dzwonić 24h/dobę.

– obowiązuje zakaz rozkładania podłóg w namiotach

2. Zezwolenie na połów ryb ( spining z łodzi obowiązuje zasada „złów i wypuść” ) – 100 zł/dzień/os. – od świtu do zmierzchu

a) wypożyczenie łodzi 2 osobowej – dopłata 20 zł  + kaucja zwrotna 100 zł

Standardowe wyposażenie łodzi:
Łódź 2 osobowa ( kotwica, wiosła, wylewka )
Łódź 2-3 osobowa- nowa ( kotwica, wiosła, mata do wyhaczania ryb, wylewka)

Łodzie wydawane są w godzinach 7.00 – 8.00
Zdawanie wypożyczonych łodzi w godzinach 17.00 – 18.00
Godziny wydawania i przyjmowania łodzi mogą ulec zmianie po wcześniejszym uzgodnieniu z opiekunem łowiska ( Pan Marian tel.666 909 351 ).

Obowiązuje zasada oddajesz łódź w takim stanie w jakim ją pobrałeś. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń łodzi kaucja przepada na poczet ewentualnych
napraw.

 Wyposażenie obowiązkowe:

– plecionka na kołowrotku minimum 10kg wytrzymałości, nie stosujemy żyłek przy spiningowaniu.

– przypon stalowy długość minimum 30cm wytrzymałość minimum 10kg.
– wszystkie haczyki bezzadziorowe.
– mata do odhaczania ryb.
– przyrządy do odhaczania ryb, rozwierak i szczypce minimum 20cm

– zakaz używania chwytaków szczypcowych do podbierania ryb